Krizno komuniciranje

9,90

Krizno komuniciranje ni namenjeno le podjetjem, organizacijam in posameznikom, ki ostanejo brez besed, ko na vrata potrkajo mediji. Vsakdo izmed nas se lahko znajde v situaciji, ko mora v zelo kratkem časovnem roku oblikovati primerno sporočilo, odgovoriti na provokativno izjavo ali predati pomemben napotek. V takih trenutkih je razplet dogodkov odvisen od naših besed in načina komuniciranja. Pripravite se s priročnikom, ki kratko in jedrnato predstavlja ključne korake kriznega komuniciranja.
Kategorija: